آزمایشگاه پروتئومیکس

 

پروتئومیکس علم مطالعه گسترده پروتئوم، شامل مطالعه بیان، تغییرات پس از ترجمه و مطالعه برهمکنش پروتئین‌ها با سایر ملکول‌ها است. تمرکز اصلی تحقیقات پروتئومیک بر توانایی مقایسه پروتئوم با استفاده از روش های کمی و کیفی جهت شناسایی تفاوت بیان پروتئین ها، بین نمونه های تحت آزمایش می باشد. آنالیز جامع پروتئین‌ها با هدف بررسی تنوع ژنتیکی، مطالعه تفاوت‌ها و مطالعه پاسخ به تنش‌ها موضوع اصلی علم بین رشته‌ای پروتئومیکس میتواند باشد. هدف پروتئومیکس شناسایی بیومارکر ها ( زیست نشانگر) پروتئین‌های جدید بر اساس نقش، وظیفه و مطالعه نحوه بیان آنها در سیستم‌های تنظیمی است.

آزمایشگاه پروئومیکس واقع در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان ( لنگرود) در سال 1394 در فضای آزمایشگاه مرکزی تحقیقاتی فناوریهای نوین پزشکی به بهره برداری رسید و تمرکز اصلی این آزمایشگاه بر فعالیت‌های پروتئومیکس تفکیک پروتئین‌های بافت‌ها توسط الکتروفورز دوبعدی ، SDS Page، وسترن بلاتینگ ، آزمایشهای Immunoassay و مطالعات بیوانفورماتیکی می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/07/20