آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

در آزمایشگاه میکروب شناسی و انگل شناسی واحدهای عملی میکروب شناسی و انگل شناسی برای رشته های مختلف برگزار می گردد.

موارد انجام شده در آزمایشگاه شامل موارد زیر است :

·                رنگ آمیزی و مشاهده لام های میکروسکوپی باکتری ها

·                تهیه انواع محیط های کشت

·                نحوه کشت و جداسازی باکتری ها و شمردن کلنی

·                کشت بر روی برخی از محیطهای انتخابی و انجام برخی از روش های آنزیمی و بیوشیمیایی

·                روش تهیه گسترش در مالاریا و مشاهده میکروسکوپی پلاسمودیوم

·                انجام روش های تعیین حساسیت باکتری ها نسبت به ترکیبات ضد میکروبی

·                تهیّه و رنگ آمیزی گستره های انگلی و قارچی

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی

ردیف

نام دستگاه

نام کشور سازنده

1.        

هود لامینار کلاس II بهداد

ایران

2.        

اتوکلاو دیجیتال ایران طب زعیم 75 لیتر

ایران

3.       

انکوباتور یخچالدار Peco

ایران

4.       

آب مقطر گیری 12 لیتری

ایران

5.       

انکوباتور 37 درجه بهداد 2 عدد

ایران

6.       

فور 20 لیتری دنا

ایران

7.       

میکروسکوپ نیکون E100 13 عدد

ژاپن

8.       

هود لامینار کلاس II بهداد

ایران