اساتید مشاور دانشجویان رشته های پیراپزشکی در نیمسال تحصیلی اول  1402-1401

 

 رشته

استاد مشاور

ورودی

استاد مشاور

ورودی

اتاق عمل

دکتر مرتضوری-رحمتی       

991

دکتر سیدمحمد تقی رضوی

14001

آقای بابک پورغلامعلی        

140101

دکتر مصطفی گل شکن

981

هوشبری

آقای علیرضا شعوری

992

دکتر جلالی-اسماعیلی        

972

آقای دکتر محمود عابدین زاده

14002

دکتر آرمان پرویزی

982

رادیولوژی

دکتر حسن مولادوست

992

دکتر شهرام تائب

972 و ناپیوسته

دکتر علی ابراهیمی نیا

14002

دکتر ایمان علیزاده

982

علوم آزمایشگاهی

دکتر کورش خانکی

 دکتر سبحان فائزی

991

981

دکتر ایرج نیکوکار

دکتر محمدرضا محمودی

14001

140101

دکتر مصطفی گل شکن

981

 

 

 

مسئول اساتید مشاور: دکتر محمود عابدین زادهآخرین بروز رسانی : 1401/09/29