مسئول حراست دانشکده

 

نام : غلامرضا برنجکار صحنه سرایی

محل تولد : رودسر

مدرک تحصیلی : لیسانس

عنوان پست سازمانی : مربی(کارشناس مبارزه با بیماریها)