دکتر مسعود حمیدی
 

نام

مسعود

نام خانوادگی

حمیدی

سمت

مسئول مرکز رشد

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی زیست فن آوری دارویی

پست الکترونیک

m.hamidi2008@gmail.com

تلفن تماس

01342565058

شماره نمابر

01333223578