* برگزاری سمینار کشوری دانشجویی اعتیاد «چالشها و راهکارها» در تاریخ های 29 و 30 مهرماه سال 1388

* برگزاری یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران واولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی توسط دانشگاه در محل دانشکده

* همایش دانشجویی منطقه ای آموزش و سلامت جامعه در دی ماه سال 1389

* همایش کشوری دانشجویی عفونت ها و مقاومت دارویی در تاریخ های 13/2/91 و 14/2/91

 

لیست کتاب الکترونیکی از انتشارات دانشگاه کمبریج

لینک مستقیم دانلود dropbox

Early American Women Critics Performance Religion Race Jun .pdf

Early Romanticism and Religious Dissent Feb .pdf

Eating and Drinking in Roman Britain Jan .pdf

Economic Justice and Natural Law Sep .pdf

Edith Wharton and the Politics of Race Oct .pdf

Eile and Journey in Seventeenth-Century Literature May .pdf

Elements of String Cosmology Aug .pdf

Embryo and Fetal Pathology Color Atlas with Ultrasound Correlation May .pdf

Engineering Dynamics Dec .pdf

Englands Troubles Seventeenth-Century English Political In...an Contet Jun .pdf

English as a Global Language Jul .pdf

English Words History and Structure Jul .pdf

Environmental Change Key Issues and Alternative Perspectives Sep .pdf

Environmental Reform in the Information Age The Conto.pdf

Epic and Empire in Nineteenth-Century Britain Jul .pdf

Eplaining Human Origins Myth Imagination and Conjecture Jul .pdf

Eplaining the History of American Foreign Relations Feb .pdf

Eros and Polis Desire and Community in Greek Political Theory Oct .pdf

Essential Psychiatry Oct .pdf

Essentials of UMTS Nov .pdf

Estuaries Dynamics Miing Sedimentation and Morpholog.pdf

Etending Mechanics to Minds The Mechanical Foundations...conomics May .pdf

Ethical Issues in Maternal-Fetal Medicine Mar .pdf

Ethics and Nostalgia in the Contemporary Novel Dec .pdf

Ethics Done Right Practical Reasoning as a Foundation for...oral Theory Jul .pdf

European Identity Feb .pdf

Evidence-Based Diagnosis Feb .pdf

Evolution of Sleep Phylogenetic and Functional Perspe.pdf

Evolutionary Catastrophes The Science of Mass Etinction Sep 9.pdf

Evolutionary Processes in Binary and Multiple Stars Jul .pdf

Explaining Social Behavior More Nuts and Bolts for the So...al Sciences Apr .pdf

Eye for an Eye Dec .pdf

Fabrication of Empire The British and the Uganda Kingdoms - Apr .pdf

Facts Values and Norms Essays toward a Morality of Consequence Mar .pdf

Family and Friends in Eighteenth-Century England Househ...Patronage Dec .pdf

Family Kinship and Sympathy in Nineteenth-Century Amer... Literature Jan .pdf

Fashioning Adultery Gender Se and Civility in England - Sep .pdf

Fatal Women of Romanticism Jan .pdf

Fearing Others The Nature and Treatment of Social Phobia Mar .pdf

Fellow-Feeling and the Moral Life Sep .pdf

Fiction Famine and the Rise of Economics in Victorian Brit...d Ireland Nov .pdf

Figments of Reality The Evolution of the Curious Mind Jul .pdf

Final Freedom The Civil War the Abolition of Slavery and t...endment May .pdf

Financial Products An Introduction using Mathematics and Ecel Nov .pdf

Foes Book of Martyrs and Early Modern Print Culture Oct .pdf

Forager-Traders in South and Southeast Asia Long-Term Histories Jan .pdf

Forgiveness A Philosophical Eploration Sep .pdf

Foundations of Cryptography Volume Basic Tools Aug .pdf

Francis Bacon and the Transformation of Early-Modern Philosophy Mar .pdf

French Philosophy in the Twentieth Century May .pdf

Friedrich Schleiermacher Between Enlightenment and Romanticism Jan .pdf

 

لینک دانلود مستقیم بیش از 160 کتاب انتشارات دانشگاه کمبریج

لینک مستقیم دانلود dropbox


بدینوسیله لیست مداخلات انجام شده در مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده پرستاری مامایی – پیراپزشکی شرق گیلان به شرح زیر اعلام می گردد:

 

الف. تکنیک اندازه گیری برخی از پارامترهای حیوانات آزمایشگاهی و تفسیر پارامترهای اندازه گیری شده نظیر: ضربان قلب، الکتروکاردیوگرافی و ثبت و تفسیر انواع آریتمی های قلبی، پالس اکسی متری، ثبت درجه حرارت  

ب. انجام جراحی قلب باز، جراحی مغز، اوارکتومی، استریوتاکسی، تراکئوستومی

ج. کاتترگذاری (کاتتر 50  (PE  در شریان های کاروتید، فمورال و مزانتریک و ورید ژگولار

د. ثبت الکتروکاردیوگرام از حیوانات آزمایشگاهی و تفسیر انواع آریتمی های قلبی

ه. ایجاد مدل های فارماکولوژیکی و جراحی بیماری های قلبی – عروقی، دیابت، التهاب پوستی، سوختگی، مطالعه درد، ایجاد و مطالعه ایسکمی سیستم مرکزی اعصاب (تکنیک  MACO)، آلزایمر، حافظه و مولتیپل اسکلروزیس(MS)  در حیوانات آزمایشگاهی و انواع تزریقات (داخل صفاقی، زیرجلدی، داخل جلدی، عضلانی وریدی)، خونگیری مستقیم از قلب، گاواژ ، سنداژ مجاری اداری، القاء بیهوشی، مقید سازی، آتانازی، تجویز دارو و عصاره های گیاهی از طریق رکتال در حیوانات آزمایشگاهی (موش سوری، رت، خوکچه هندی، هامستر وخرگوش)

 

در ضمن این مرکز امکانات نگهداری از موش صحرایی، موش سوری و خرگوش را جهت انجام تحقیقات و پژوهش های علمی دارد.