مرکز توسعه تحقیقات بالینی کرونا
 

مرکز توسعه تحقیقات بالینی کرونامسقر دردانشکده شرق گیلان، با هدف ارایه خدمات علمی و آموزشی بر گرفته از نتایج آخرین تحقیقات استانی– کشوری- منطقه ای و بین المللی کرونا ویروس به عموم مردم و خصوصا همکاران محترم بالین تشکیل شده است. اطلاعات این مرکز با ثبت رفرنس مقالات دارای پشتیبانی علمی وآکادمیک بوده و در ابعاد مختلف به مدیریت کنترل اپیدمی این ویروس منحوس می پردازد. در ثبت اطلاعات علمی این مرکز اعضای محترم هیات علمی دانشکده های پرستاری، مامایی – پیراپزشکی – و فن آوری های نوین مشارکت تمام وقت داشته و اطلاعات علمی آن پاسخگوی به سوالات و چالش های مطرح شده در حوزه پیشگیری، درمان و مراقبت، بازتوانی ورعایت اصول قرنطینه خانگی خواهند بود. از آنجا که بخشی از همکاران مستقر در بالین با چالش ها و سوالات متعددی درمقابله با این ویروس ناشناخته شده اند، تلاش بر این است تا با بهره گیری از ظرفیت علمی و تحقیقاتی مجموعه دانشگاهی شرق گیلان اطلاعات علمی و دستاول کرونا به سمع و نظر کاربران محترم رسانده شود، لازم به ذکر است کسب اطلاعات و دانلود مقالات و محتویات علمی این مرکزکاملا رایگان وبراحتی برای اسفاده عموم آزاد می باشد. شما می توانید پیشنهاد ونقطه نظرات کارشناسی خود را بمنظورارتقاء فعالیت های علمی و تحقیقاتی این مرکز به آدرس ایمیل ارسال فرمایید. 

Email: esmaeilmmm@yahoo.com

دکتر محمد اسماعیل پور-معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده

اخلاق در پژوهش

pdf

pdf  

pdf3 

Treatment and care in Covid19 

راهنمای درمان سردرد

 Algorithm for CXR covid 19  2020

 نکات مهم درتغذیه دوران نقاهت بیماری کووید

چند مکمل موثر بر تقویت سیستم ایمنی

 EDUCATION

آموزش مراقبت در منزل

دستورالعمل برخورد با بیماران مبتلا به عفونت کورونا ویروس در بیمارستان مسیح دانشوری

مدیریت مادران حامله مبتلا به کرونا ویروس جدید

مروری بر پیامدهای بالینی ابتلا به عفونت کرونا ویروس در دوران حاملگی

Radiology covid 19 2020

Journal watch 8

Geriatric covid 19 2020

CT course covid 19 2020

Comprehensive analysis for  diagnosis of covid 19 2020

Associated factors with outcomes  covid 19 2020

نسخه پنجم- 6 فروردین 

https://www.cnbc.com/2020/03/16/who-considers-airborne-precautions-for-medical-staff-after-study-shows-coronavirus-can-survive-in-air.html

video download

pdf 1 download

pdf2 download

pdf3 download

pdf4 download

pdf 5 download

pdf6 download

pdf 7 download

 vid2

Pdf2 download

COVID19 MGH treatment guidance  031820

پیشنهادهایی برای خانه نشینی این روزها

پروتکل های کووید 19

ویژه بیمار و مراقبین بیمار

massachusetts General Hospital COVID-19 Treatment Guidance

corona - covid 19 edition 1 -  version 2 final 11.12.98_305581

 Am I part of the Cure or Am i part  of the diseases Covid 19 2020

Test versus Lung HRCT covid 19  2020

Lopinavir–Ritonavir Covid 19 2020 

Effective treatmenr NEJM 2020

 CPAP download

کلیپ ویدئویی

Massachusetts General Hospital COVID-19 Treatment Guidanc 

Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus

Interim clinical guidance for patients suspected of/confirmed with COVID-19 in Belgium 

روزنگار علمی کرونا

 پروتکل 28 اسفند

manual of corona care for people  and populations 1398-12-28 

Shares in Fujifilm Toyama Chemical, which developed favipiravir, surged after praise by Chinese official

Covid-19   download