شرح وظایف مدیر گروه آموزشی پیراپزشکی :

انجام امور مربوط به نیاز سنجی دروس از طریق بررسی کارنامه دانشجویان در هر ترم به تفکیک نوع درس و تعداد کلاس های لازم

تهیه برنامه اجرایی ، آموزشی ، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده یا معاون آموزشی

ابلاغ برنامه های اجرایی ، آموزشی ، پژوهشی و خدماتی به هر یک از اعضای گروه و نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با گروه

تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده یا معاون آموزشی

تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به معاون آموزشی دانشکده

شرکت در جلساتی که از طریق ریاست واحد ، معاونین واحد ، سرپرست و معاونین دانشکده دعوت بعمل می آید.

انجام کلیه مکاتبات رسمی و پیشنهاد نیازهای پزوهشی ، مالی و تهیه لوازم ، کتابها و نشریات مورد نیاز گروه به معاون پژوهشی دانشکده

تقسیم بندی دانشجویان بر اساس سال ورود بین اساتید گروه به عنوان استاد مشاور ، جهت ارائه مشاوره به دانشجویان هنگام اخذ واحد برای رعایت دروس پیش نیاز

پیگیری امور مربوط به دروس کار آموزی ، کارآموزی در عرصه و کارورزی

پیشنهاد تجهیز و راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاهها بر اساس سرفصل دروس به معاون پژوهشی دانشکده

ارائه طرح های پژوهشی که توسط گروه آموزشی و یا با همکاری سایر گروهها اماده انجام می باشد برای تصویب به شورای پژوهشی دانشکده

اظهار نظر درباره پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمانی و تعیین کمبود واحد های درسی

نظارت بر حسن انجام وظایف محوله به اعضای هیئت علمی گروه اعم از حضور و غیاب ، اعلام بموقع نمرات امتحانی و نظارت بر پرداخت حقوق و یا حق التدریس اعضای هیئت علمی

پیشنهاد تشکیل سمینارها ، کنفرانس ها ، سخنرانی های علمی و همایش ها به شورای پژوهشی دانشکده

اظهار نظر در مورد دعوت به همکاری مدرسین مدعو و شروع به کار اعضای هیئت علمی جدید ، بورسیه و ماموریتهای علمی اعضای گروه و ارائه پیشنهاد به شورای آموزشی دانشکده  

تهیه گزارش های ادواری یا موردی از پیشرفت یا ضعفهای علمی، پژوهشی و آموزشی گروه برای معاون آموزشی و یا معاون پژوهشی دانشکده

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1402/07/25