ردیف

نام دستگاه

نام کشور سازنده

1.        

Applied Biosystems StepOne Real-Time PCR

امریکا

2.        

ترموسایکلر Eppendorf

آلمان

3.       

ترموسایکلر Bio-Rad

امریکا

4.       

نانو دراپ Themo

امریکا

5.       

انکوباتور شیکر دار 5-50 درجه سانتیگراد

ایران

6.       

سیستم الکتروفورز دو بعدی Bio-Rad

امریکا

7.       

دستگاه یخ ساز Scotsman مدل AF80

ایتالیا

8.       

سیستم کروماتوگرافی FPLC شرکت Bio-Rad

امریکا

9.       

کوره 1800 درجه سانتی گراد

ایران

10.    

ژل داک Lilber Lourmat

فرانسه

11.    

میکروتوم هیستولوژی

آلمان

12.    

آب مقطر دی یونیزه (CES)

ایران

13.    

میکروسکوپ دارک فیلد و فاز کنتراست Euromex

هلند

14.    

میکروسکوپ Invert شرکت Euromex

هلند

15.    

میکروسکوپ فلورسنت Nicon E200

ژاپن

16.    

میکروسکوپ دوربین دار Motic ،  دیتا پروژکتور به همراه کامپیوتر

اسپانیا

17.    

اتوکلاو دیجیتال ایران طب زعیم 35 لیتر

ایران

18.    

ترازوی دیجیتال دقت 0.0001 گرم Sartorius

آلمان

19.    

ترازوی دیجیتال دقت 0.01 گرم COBOS

آلمان

20.    

Heater Block

ایران

21.    

مایکروویو Samsung

مالزی

22.    

الایزا ریدر Stat Fax

امریکا

23.    

سیستم الکتروفورز عمودی وسترن بلات Bio-Rad

امریکا

24.    

سیستم الکتروفورز عمودی

امریکا

25.    

سیستم الکتروفورز استات سلولز

ایران

26.    

سیستم ژل الکتروفورز افقی

امریکا

27.    

انکوباتوردیجیتال Memmert

آلمان

28.    

انکوباتور Memmert CO2

آلمان

29.    

هود لامینار فلوتیپ A2 ژال تجهیز

ایران

30.    

شیکر سرولوژی بهداد

ایران

31.    

شیکر تیوپ IKA

امریکا

32.    

تانک ازت ET3

امریکا

33.  

تانک ازت

امریکا

34.  

Ph متر JenWay 3505

انگلستان

35.  

فلیم فتومتر JenWay ، PFP7

انگلستان

36.  

سانتریفوژ یخچال دارSigma

آلمان

37.  

میکروسانتریفوژ Eppendorf

آلمان

38.  

سانتریفوژ بهداد BH12

ایران

39.  

بن ماری دیجیتال Memmert

آلمان

40.    

بن ماری دیجیتال بهداد

ایران

41.    

فریزر منفی 80 ژال تجهیز

ایران

42.    

فریزر منفی 20 Ocean

ایتالیا

43.  

یخچال فریزر الکترواستیل

ایران

44.  

یخچال هیمالیا

ایران

45.  

فریزر منفی 20 هیمالیا

ایران

46.  

فور Qalenkamp

انگلستان

47.  

فتومترConverge

چین

48.  

اسپکتروفتومترJenWay (VIS)

انگلستان

49.  

اسپکتروفتومترJenWay(UV-VIS)

انگلستان