طرح درس و طرح دوره نیمسال اول 1403-1402

فیزیولوژی  هوشبری پیوسته ترم دوم مهر طرح درس نیمسال اول 1402 دکتر عابدین زاده

فیزیولوژی 1 اتاق عمل پیوسته ترم اول مهر نیمسال اول 1402 دکتر عابدین زاده

فیزیولوژی مامایی پیوسته ترم دوم مهر نیمسال اول 1402 دکتر عابدین زاده

طرح درس خانم دکتر فیروزچیان

طرح درس وطرح دوره  اختلالات جنسی خانم دکتر فیروزچیان نیمسال اول 1402

Bioinformatics Course Plan (MSc of Med. Biotech)-1402-1403  - دکتر عقیل قلی پور

  دکتر عقیل قلی پورImmunochemistry and Analytical Methods Course Plan (MSc of Med. Biotech)-1402-1

Immunochemistry and Analytical Methods Course Plan (MSc of Med. Biotech)-1402-1403  - دکتر عقیل قلی پور

دکتر عقیل قلی پورMolecular Cell Biology Course Plan (MSc of Med. Biotech)-1402-1403 

Pathobiology Course Plan (MSc of Med. Biotech)-1402-1403  دکتر عقیل قلی پور

دکتر عقیل قلی پور-  روش تحقیق(MSc of Med. Biotech)-1402-1403

طرح درس طرح دوره بالینی بهداشت دکتر مژگان نظری نیمسال اول 1402

فیزیولوژی مامایی پیوسته ترم دوم مهر نیمسال اول 1402 دکتر عابدین زاده

طرح درس خانم دکتر فیروزچیان

طرح درس وطرح دوره  اختلالات جنسی خانم دکتر فیروزچیان نیمسال اول 1402

طرح درس پرستاری سالمندی 2 نیمسال اول 1402 خانم دکتر درویش پور

طرح درس دروس نظری نیمسال اول1402 خانم دکتر درویش پور

طرح دوره  بالینی بیماریهای زنان  - کبری ابوذری

طرح دوره  تئوری1402 - کبری ابوذری

کارآموزی زایمان طبیعی - کبری ابوذری

کبری ابوذری - طرح دوره بالین بهداشت مادر و کودک

BIOPHY-دکتر تائب

DPH-دکتر تائب

MRI-دکتر تائب

RP-دکتر تائب

RTs1-دکتر تائب

RTs3-دکتر تائب

SONO-دکتر تائب

طرح درس بیوشیمی بالینی هوشبری ترم 2 دکتر خانکی نیمسال اول 1403-1402

طرح درس بیوشیمی عمومی اتاق عمل ترم یک نیمسال اول 1403-1402 دکتر خانکی

طرح دوره اتاق عمل ترم یک نیمسال اول 1403-1402 دکتر خانکی

طرح دوره بیوشیمی بالینی هوشبری ترم 2  نیمسال اول 1403-1402 دکتر خانکی

طرح دوره بیوشیمی پرستاری ترم یک نیمسال اول 1403-1402 دکتر خانکی

طرح دوره هورمون شناسی علوم پیوسته ترم پنج دکتر خانکی

طرح دوره هورمون شناسی علوم ناپیوسته ترم 2 دکتر خانکی

Dr Alizadeh- management in midwifery- دکتر علیزاده

طرح دوره (خانم رضائی کیا )اطفال

طرح دوره (خانم رضائی کیا )چشم

طرح دوره (خانم رضائی کیا )گوش و حلق و بینی

طرح دوره بالینی کودکان- دکتر نظری

طرح دوره دکتر نظری 1402

سهیلا مجیدی،طرح دوره بالین بهداشت مادر و کودک

سهیلا مجیدی،کاراموزی زایمان طبیعی

طرح دوره  بالینی کاراموزی بیماریهای زنان- سهیلا مجیدی

طرح دوره بارداری2 - سهیلا مجیدی

دکتر سبحان فائزی طرح دوره درس آزمایشگاه باکتری شناسی

طرح دوره باکتری شناسی پزشکی ناپیوسته دکتر سبحان فائزی

طرح دوره درس اصول ایمنی دکتر سبحان فائزی

طرح دوره درس اصول فنی و نگهداری تجهیزات دکتر سبحان فائزی

طرح دوره درس آزمایشگاه میکروب شناسی علوم دکتر سبحان فائزی

طرح دوره درس میکروب شناسی تئوری دکتر سبحان فائزی

 

( کارشناسی پیوسته هوشبری ) طرح درس و طرح دوره نیمسال دوم 1402-1401

مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل دکتر فرشته  بشارتی لینک دانلود 
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل - عملی
دکتر فرشته  بشارتی لینک دانلود 

 

 

کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی ) طرح درس و طرح دوره نیمسال دوم 1402-1401

مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل دکتر فرشته  بشارتی لینک دانلود 
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل - عملی
دکتر فرشته  بشارتی لینک دانلود 
  کشت سلول های جانوری   دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود  
  مهندسی ژنتیک نظری دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود
  مهندسی ژنتیک عملی دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود
اصول استانداردسازی و ایمنی فرآورده های بیولوژی
دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود
  نانوزیست فناوری پزشکی   دکتر مصطفی گل شکن    لینک دانلود

 

( کارشناسی پیوسته اتاق عمل ) طرح درس و طرح دوره نیمسال اول 1402-1401

روش های احیا قلبی-ریوی و اصول مراقبت های ویژه -ترم 3
دکتر پرند پورقانع لینک دانلود 
میکروب شناسی-ترم 1
دکتر محمدرضا محمودی لینک دانلود 
اصول و فنون مهارت های بالینی (نظری) -ترم 1
دکتر فرشته بشارتی لینک دانلود 
اصول و فنون مهارت های بالینی (عملی)-ترم 1
دکتر فرشته بشارتی لینک دانلود 
تکنولوژی جراحی زنان و اورولوژی و مراقبتهای آن - ترم 6 شقایق رضائی کیا - سعید بلیاد
لینک دانلود 
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد و مراقبتهای آن - ترم 4 سیده هانیه موسوی- شقایق رضائی کیا لینک دانلود 
تکنولوژی اتاق عمل توراکس،قلب و عروق و مراقبت های آن رضا پورمحمد- سیده هانیه موسوی
لینک دانلود 

تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها و

حوادث غیر مترقبه و مراقبت های آن - ترم 4
دکتر محمود عابدین زاده رضا پورمحمد لینک دانلود 

 

( کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ) طرح درس و طرح دوره نیمسال اول 1402-1401

فوریت های پزشکی -ترم 3
دکتر پرند پورقانع لینک دانلود 
تک یاخته شناسی و حشره شناسی - ترم 4 دکتر محمد رضا محمودی لینک دانلود

 

(  کارشناسی پیوسته رادیولوژی ) طرح درس و طرح دوره نیمسال اول 1402-1401

مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی (نظری) -ترم 2
دکتر فرشته بشارتی لینک دانلود 
مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی(عملی)-ترم 2
دکتر فرشته بشارتی لینک دانلود 

 

( ارشد زیست فناوری پزشکی ) طرح درس و طرح دوره نیمسال اول 1402-1401

  بیوانفورماتیک- ترم1 دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود 
  ایمونوشیمی و روش های آنالیز- ترم1 دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود 
  زیست شناسی سلولی و مولکولی- ترم1 دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود 
  پاتوبیولوژی(میکروبیولوژی و ایمونولوژی)- ترم1 دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود 
  روش تحقیق- ترم1 دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود
  سیستم های اطلاع رسانی- ترم1 دکتر عقیل اسماعیلی لینک دانلود

 

طرح درس و طرح دوره نیمسال اول 1401-1400

 
فوریت های پزشکی دکتر پورقانع

لینک دانلود

روش های احیا قلبی ریوی دکتر پورقانع  لینک دانلود
انگل شناسی دکتر محمودی  لینک دانلود
تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویر برداری(MRI) دکتر تائب  لینک دانلود
حفاظت در برابر پرتوها دکتر تائب  لینک دانلود
پرتونگاری1 دکتر تائب  لینک دانلود
پرتونگاری3 دکتر تائب  لینک دانلود
روش تحقیق در علوم پزشکی دکتر گلشکن  لینک دانلود
شیمی عمومی (علوم) دکتر گلشکن  لینک دانلود
شیمی عمومی (بهداشت) دکتر گلشکن لینک دانلود
هورمون شناسی (طرح دوره) دکتر خانکی لینک دانلود
هورمون شناسی (طرح درس) دکتر خانکی لینک دانلود
بیوشیمی عمومی دکتر خانکی لینک دانلود
بیوشیمی پزشکی 1 دکتر خانکی لینک دانلود
بیوشیمی بالینی (طرح درس) دکتر خانکی لینک دانلود
بیوشیمی بالینی (طرح دوره) دکتر خانکی لینک دانلود
ایمونوشیمی و روش های آنالیز (طرح درس) دکتر خانکی لینک دانلود
ایمونوشیمی و روش های آنالیز (طرح دوره) دکتر خانکی لینک دانلود
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی دکتر خانکی لینک دانلود

 

طرح درس و طرح دوره نیمسال دوم 1401-1400

 
فیزیولوژی 1هوشبری دکتر عابدین زاده لینک دانلود
فیزیولوژی2 اتاق عمل دکتر عابدین زاده لینک دانلود 
فیزیولوژی رادیولوژی دکتر عابدین زاده لینک دانلود
فیزیولوژی علوم دکتر عابدین زاده لینک دانلود
تک یاخته شناسی  دکتر محمودی لینک دانلود
تک یاخته شناسی  دکتر محمودی لینک دانلود
تک یاخته شناسی (طرح درس) دکتر محمودی لینک دانلود
زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر فائزی لینک دانلود
میکروب شناسی دکتر فائزی لینک دانلود
روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه دکتر فائزی لینک دانلود
اصول فنی و نگهداری تجهیزات دکتر فائزی لینک دانلود
اصول استریلیزاسیون دکتر فائزی لینک دانلود
آشنایی با ساختمان و ویژگیهای مواد کنتراست زا دکتر تائب لینک دانلود
تکنیک هاوجنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری  دکتر تائب لینک دانلود
 ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی دکتر تائب لینک دانلود
فیزیک هوشبری دکتر تائب لینک دانلود
فیزیک پزشکی و الکتریسته و رباتیک دکتر تائب لینک دانلود
فیزیک پرتوها دکتر تائب لینک دانلود
روش های پرتونگاری 2 دکتر تائب لینک دانلود
روش های پرتونگاری اختصاصی دکتر تائب لینک دانلود
روش های پرتونگاری اختصاصی(طرح دوره) دکتر تائب لینک دانلود
روش های پرتونگاری2(طرح دوره) دکتر تائب لینک دانلود
فیزیک پرتوها(طرح دوره) دکتر تائب لینک دانلود
 فیزیک پزشکی و الکتریسته و رباتیک(طرح دوره) دکتر تائب  لینک دانلود 
 فیزیک هوشبری(طرح دوره) دکتر تائب   لینک دانلود
 ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی (طرح دوره) دکتر تائب  لینک دانلود 
 تکنیک ها و جنبه های بالینی توموگرافی (طرح دوره) دکتر تائب  لینک دانلود 
آشنایی با ساختمان و ویژگیهای مواد کنتراست زا (طرح دوره) دکتر تائب لینک دانلود

 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/08/20