خــــــــدمات دانشــــجویی

نام: حمیده

نام خانوادگی : رهنما

پست سازمانی: کارشناس خدمات دانشجویی

وضعیت استخدامی: رسمی

 
 

 

امور دانشجویی دانشکده زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی وابسته به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

این واحد پل ارتباطی بین دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به دانشجویان است.

این واحد عهده دار امور ثبت نام به شرح زیر می باشد:

-          انواع وامها ( تحصیلی ، مسکن ، ودیعه مسکن ، ضروری )

-          بیمه دانشجویی

-          کمک هزینه شاهد و ایثارگر

-          کار دانشجویی

-          تسویه حساب دانشجویی

 

توجه: استفاده از هرگونه تسهیلات اعم از وام ، بیمه و خوابگاه ؛ داشتن تعهد محضری الزامی است.

 

 
 
 

وام تحصیلی:

جهت تأمین بخشی از هزینه های دانشجویی به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی وام پرداخت می گردد . وام تحصیلی با توجه به مبلغی که از طرف صندوق رفاه اعلام می گردد براساس تقاضای دانشجو در هر نیمسال تحصیلی تعلق می گیرد.

وام مسکن:

صرفاً به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأیید ارائه نمایند پرداخت می گردد .

وام ضروری:

وام ضروری به دانشجویان دوره های روزانه که در نتیجه رویدادها با مشکلی روبرو می شوند با رعایت ظوابط پرداخت می گردد .

ودیعه مسکن:

به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه دانشجویی سکونت نداشته باشد و اجاره نامه مورد تأیید ارائه نمایند فقط برای یکبار و بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

بیمه دانشجویی:

دانشجویانی که تحت پوشش هیچگونه بیمه ای نباشند می توانند از بیمه سلامت (بیمه خدمات درمانی) استفاده نمایند. دانشجویان متأهل می توانند برای همسر و فرزندان خود نیر از بیمه برخوردار سازند.

کمک هزینه شاهد و ایثارگر :

دانشجویانی که فرزند شهید و یا فرزند جانباز و آزاده یا خود جانباز و آزاده می باشند می توانند از این کمک هزینه که بلاعوض می باشند استفاده نمایند.

کار دانشجویی :

جهت بهره مندی از خدمات دانشجویان و به منظور آشنایی با امور آموزشی و پژوهشی ،کسب تجربه و مشارکت اجتماعی ، پر نمودن اوقات فراغت و کمک به امرمعیشت آنان و استفاده از نیروهای جوان و علاقمند جهت کمک به امور جنبی آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی انجام می شود.

دانشجویان می بایست درخواست خودرا به ریاست دانشکده ارائه نمایند و در صورت تأیید و نداشتن مشکل آموزشی ، اخلاقی و ..... به واحدهای دانشکده ، خوابگاه ، بیمارستان معرفی می گردند.

ضمناً بر اساس ساعات کاری اعلام شده از طرف واحدها در پایان هر ماه به دانشجو حقوق پرداخت می گردد.


آخرین بروز رسانی : 1278/10/11