هدف کلی :

 هدف کلی دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان ، تربیت نیروهای متعهد وکارآزموده درامور علوم آزمایشگاهی،اتاق عمل، هوشبری و رادیولوژی است .

 

الف- رشته علوم آزمایشگاهی

رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی ( Mission ) :

رسالت رشته علوم آزمایشگاهی تربیت دانش آموختگانی که از عهده انجام آزمایشات اولیه و معمول در آزمایشگاههای بالینی و مراکز بهداشتی برآیند. همچنین این افراد باید در تعالی بهداشت و حفظ سلامتی و رضایت مندی بیمار کوشا بوده و به اولویت ها و فوریت های تشخیصی درمانی توجه خاص داشته باشند. دانش آموختگان کاردانی علوم آزمایشگاهی باید علاوه بر کسب مهارت های تشخیص آزمایشگاهی روتین، برای حفظ حقوق بیماران از هر جنس ، نژاد، رنگ و مذهب ارزش نهاده و به سلامتی جسمی، روحی و اجتماعی بیمار اهمیت دهند و دانش اموختگان کارشناسی علوم آزمایشگاهی باید علاوه بر کسب.مهارتهای فوق باید توانائی آنجام کارهای تخصصی آزمایشگاهی نیز باشند.

چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی ( Vision ) :

انتظار می رود رشته علوم آزمایشگاهی با اجرای این برنامه و با توجه به پیشرفتهای جدید و مستمر همچنان در لیست رشته های شاخص در دانشگاههای علوم پزشکی باقی بماند بنحوی که چشم انداز این رشته و بازار کار برای کاردان ها و کارشاس های علوم آزمایشگاهی در بستر رو به پیشرفت آزمایشگاههای بالینی و بهداشتی و کارخانجات و شرکتهای تولید و پخش مواد و وسایل آزمایشگاهی در آینده بسیار روشن تر باشد.


اهداف کلّی رشته (Goals ) :

هدف از برنامه آموزش کاردان علوم آزمایشگاهی تربیت دانش آموختگانی است که:

الف) از عهده انجام آزمایشات اولیه و معمول در آزمایشگاههای بالینی برآیند.

ب) از عهده انجام آزمایشات اولیه و معمول در آزمایشگاههای مراکز بهداشتی برآیند.

ج) در تعالی بهداشت و حفظ سلامتی و رضایت مندی بیمار کوشا بوده و به اولویت ها و فوریت های تشخیصی درمانی توجه خاص داشته باشند.

د) درک کافی از انسان، فرهنگ حاکم بر جامعه و محیط اطراف داشته باشند.

 

ب- رشته اتاق عمل:

رسالت رشته (Mission)

 رسالت آموزش رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی پیوسته تربیت نیروی انسانی آگاه متعهد و کار آمد است که با کسب توانائیهای حرفه ای در اتاق عمل و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز ، خدمات مورد نیاز مراقبتی و آموزشی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت تعمیم ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بیمار و جامعه ارائه دهند . این امر از طریق توسعه دانش ، آموزش و پژوهش در رشته کارشناسی اتاق عمل میسر می باشد . با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران در مراحل قبل ، حین و بعد از عمل به خصوص در جراحیهای تخصصی و انواع اسکوپی ها ، کنترل و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی ایجاد شرایط مناسب روحی برای بیماران و نگهداری مناسب از دستگاهها و تجهیزات پزشکی مقدور خواهد بود

 

چشم انداز رشته (Vision)

  بر اساس این برنامه آموزشی در 10 سال آینده همگام با پیشرفت سریع تکنیکهای جراحی و انجام اعمال جراحی روباتیک ، فراگیران این رشته طبق استانداردهای انجمن جهانی تکنولوژیستهای جراحی آموزش خواهند دید . دانش آموختگان این رشته جایگاه خود را در عرصه های مختلف جراحی مشخص و تثبیت خواهند نمود و نه تنها به عنوان یک کارشناس مسائل عمومی اتاق عمل بلکه به صورت اختصاصی نیز قادر به ارائه خدمات اثر بخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلای سطح سلامت جامعه و بهبود کیفیت اعمال جراحی خواهند بود و در سطح کشور و بین المللی مطرح خواهند شد .

اهداف کلی دوره (Goals)

 برنامه دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل به منظور تربیت افرادی متعهد و مسئول است که بتوانند همگام با گسترش و توسعه تعداد جراحی ها و تکنولوژی جراحی با ارائه بهترین خدمات منطبق با اصول علمی پیشرفته ، پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند . لذا هدف از این دوره آموزشی ارتقاء دانش ، نگرش و مهارت افراد( تکنولوژیستهای اتاق عمل ) برای ایفای نقش حرفه ای خود در زمینه های زیر می باشد:

  

الف: در نقش کمک اول (Certified First Assistant) :

  - توانایی آماده سازی محیط اتاق عمل با تکنیکهای آسپتیک ( استریل و ضد عفونی) را داشته باشد .

  - اصول صحیح پوزیشن دادن ( وضعیت دادن به بیمار ) را به کار برد .

  - دید کافی از محل عمل در طول جراحی ( با کمک رترکتورها ، گازها و ساکشن ) فراهم کند .

  - تکنیکهای مناسب برای کمک به جراح در هموستاز ( بند آوردن خونریزی ) را به کار برد .

  - تکنیکهای مناسب برای بخیه زدن محورهای بدن را به کار برد .

  - با پیش بینی نیازهای جراح به عمل جراحی سرعت بخشد .

  - دانش لازم در مورد آناتومی و فیزیولوژی نرمال و پاتولوژیک داشته باشد .

  - دانش لازم در مورد شرایط اورژانس داشته باشد .

  - با رعایت نکات ایمنی اطاق عمل حافظ وسایل و تجهیزات گران قیمت اتاق عمل باشند و شرایط ایمنی برای بیمار وسایر افراد اتاق عمل فراهم نمایند .

  - مهارتهای سازمان دهی بالایی داشته باشد .

  - نگرش حرفه ای داشته باشد .

 ب: در نقش فرد اسکراب ( دست شسته ) و سیار ( Circulate ) :

  - دانش و مهارت کافی در مورد مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیکهای جراحی داشته باشند .

  - به منظور فراهم نمودن مراقبت مطلوب از بیمار اصول آسپتیک ( استریل و ضد عفونی ) را به طور عملی به کار برند .

  - مهارت لازم برای آماده سازی بیمار داشته باشند .

  - توانایی ایفای نقش فرد اسکراب ( دست شسته ) را در همه اعمال جراحی پایه و اعمال جراحی تخصصی داشته باشد .

  - رفتار پاسخگویانه و نگرش حرفه ای مورد انتظار از یک فرد در حرفه بهداشتیدرمانی را داشته باشد .

  - دانش و توانایی لازم در مورد انجام مهارتهای مرتبط به فرد سیار را داشته باشد .

  - با رعایت نکات ایمنی اتاق عمل حافظ وسایل و تجهیزات گران قیمت اتاق عمل باشند و شرایط ایمنی برای بیمار و سایر افراد اتاق عمل فراهم نمایند .

  - دانش در مورد شرایط اورژانسی اتاق عمل داشته باشند .

  - مهارتهای سازمان دهی و مدیریتی داشته باشند .

 

ج- رشته هوشبری

رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی ( Mission )

 رسالت رشته هوشبری عبارت است از : تریبیت دانش آموختگانی که بتوانند در ابعاد مراقبتی ، درمانی و آموزشی به منظور کمک به متخصصین بیهوشی و تحت نظارت و مسئولیت آنان در امر بیهوش ساختن و هوش آوری بیمار انجام وظیفه نمایند . با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب از بیمار در مراحل قبل ، حین و بعد از بیهوشی ، پایش مداوم علائم حیاتی بیمار ، ایجاد شرایط مناسب روحی برای بیمار ، پیشگیری از انتقال و انتشار عفونت ، کمک در احیاء قلبی ، ریوی و مغزی ( CPCR ) ، حفظ سلامت بیمار در واحد مراقبت های پس از بیهوشی ( PACU ) و نگهداری و آمایش مناسب دستگاهها ، وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی مقدور خواهد بود .

چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی  ( Vision )

 با توجه به تغییرات و گستردگی علوم در دنیا ، رشته هوشبری با نوآوری ، کسب اطلاعات و انتقال دانش روزآمد و مهارت های بالینی و با تأکید بر یادگیری فعالانه و مراقبت مداوم از بیمار به مطلوب ترین شکل ممکن به یکی از رشته های مطرح در جوامع علمی داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد .

اهداف کلّی رشته   (Goals )

الف: تربیت فراگیرانی که بتوانند نیازهای بیمار را در مراحل قبل ، حین و بعد از بیهوشی موربررسی قرار دهند .

ب: تربیت فراگیرانی که در تعالی بهداشت ، حفظ سلامتی و ارتقاء سطح مراقبت در حدّ مطلوب و رضایت مندی بیمار کوشا باشند .

ج: تربیت فراگیرانی که بتواند در بخش مراقبت های ویژه پس از بیهوشی به نحو احسن انجام وظیفه نمایند .

د: تربیت فراگیرانی که بتوانند در نجات جان بیماران در فوریت ها نقش مؤثری را ایفا نمایند .
و: تربیت فراگیرانی که در آموزش بیمار ، خانواده و سایر افراد بر حسب نیاز پیش قدم باشند

  ز: تربیت فراگیرانی که به ارتباط مناسب با بیمار ، خانواده و اطرافیان اهمیت بدهند.

 

د- رشته رادیولوژی:

رسالت (Mission)

رسالت این رشته، ارتقاء توانائیهای علمی و تخصصی پرتوکاران جهت افزایش کارآیی در زمینه تصویرگیری پزشکی و استفاده از ابزارهای جدید با تکنولوژی پیشرفته و ایجاد فضای مناسب جهت انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی می باشد.

دورنما Vision

گروه رادیولوژی در راستای تحقق اهداف کلان دانشکده بر آن است که تکنولوژیستهای رادیولوژی کارآمد و متناسب با پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی تربیت نموده و جایگاه ممتاز کشوری را در این رشته کسب نماید.

اهداف کلی رشته : (Goals)

·         مهیا کردن زمینه آموزش عالی علوم پرتوشناسی جهت آمادگی تکنولوژیستها برای ورود به مدارج بالاتر

·         راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی

·         ترویج تفکر آموزش مداوم و آینده نگر و انتقال اطلاعات

·         توسعه توانایی های همکاری در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

·         ارتقاء مستمر دانش و مهارت تکنولوژیستهای رادیولوژی برای بهبود عملکرد حرفه ای و پاسخگویی به نیازهای جامعه.

برای نیل به اهداف ، رعایت اصول زیر ضروری است :

1-                   تقدم تزکیه برتعلیم .

2-                   توام بودن تعلیم و تعلم .

3-                   توام بودن مباحث نظری وکارهای عملی .

4-                   تطبیق محتوای برنامه آموزشی با نیازها وشرایط طبیعی ، اقتصادی و اجتماعی کشور.

5-                   استفاده از اساتید متعهد عالم به علم روز.

  

  • ارزش ها (Values ) :

-          رعایت عدالت اجتماعی

-          پاسداری از کرامت انسانی

-          تعمیم دانش حرفه ای

-           رشد، توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سطح سلامت جامعه

-          رویکرد آموزش جامعه نگر برای ارتقای سلامت

-          رعایت اخلاق حرفه ای

-          رعایت اصل شایستگی سالاری

-          مشارکت مردمی و بین بخشی

-          رضایت مندی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت

-          نوآوری و استفاده از فنآوری آموزش مداوم

-          ارتقاء روحیه مشارکت ، همکاری و تعهد

 

افراد ذینفع:

ذی نفعان درونی :

-          اعضاء هیات علمی ، دانشجویان ،ریاست دانشگاه ، معاونت آموزشی و سایر معاونت های دانشگاه ، مدیریت امور دانشجویی ، مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی ، ،گرو های آموزشی ، کارکنان ، مراکز آموزشی – درمانی، حوزه پزشکی جامعه نگر

ذی نفعان بیرونی :

-          هیات امنای دانشگاه ، هیات ممیزه ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی وزارت متبوع ، واحدهای بهداشتی درمانی ، جامعه ، بیمه ها ، سازمان های دولتی ( مدیریت برنامه ریزی ، مرکز IT ، استانداری ، فرمانداری ها ، بخشداری ها ، آموزش و پرورش ، بهزیستی ، صداو سیما و...)،سازمان های خصوصی ( مراکز درمانی ، درمانگاه ها ، مراکز خیریه ) مردم ، NGO ها (مثلا"انجمن های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی) ، سازمان نظام پزشکی ، سازمان نظام پرستاری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، فارغ التحصیلان      

-          افراد کلیدی : ائمه جمعه ، نمایندگان مجلس ، استاندار و معاونین ، فرمانداران ، اعضای شورای شهر ، شهردار و...  

 

 

برنامه‌ی استراتژیک گروه پیراپزشکی دانشکده‌ شرق گیلان