لیست دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد زیست فن آوری دانشکده

ردیف

سال ورودی

سال دانش آموختگی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

عنوان پایان نامه

ایمیل

1

92

95

مجتبی طاهری

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

طراحی و ساخت DNA واکسن آنفلوانزا تیپ A بر مبنای ژن کد کننده ی نوکلئوپروتئین در ترکیب با ژن کد کننده ی اینترلوکین 18 و ارزیابی اثر ایمنولوژیک آن در مدل موشی BALB/c

mojtaba68taheri@yahoo.com

2

92

95

سها رسولی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

ارزیابی پاسخ ایمنی غیر فعال پروتئین های نوترکیب PilQ و فلاژلین تیپ b سودوموناس آئروژینوزا در مدل موشی عفونت زخم سوختگی

rasouli.s1987@gmail.com

3

92

95

سیما آزادبخت

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

بررسی ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب PilQ و فلاژلین تیپ b سودوموناس آئروژینوزا در مدل موشی عفونت زخم سوختگی

bakhtazad11@yahoo.com

4

92

95

عادله علی هاشمی آشتیانی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

بررسی اثر مهار کننده تریپسین تخلیص شده از سیب زمینی شیرین [Ipomoea batatas (L.) Lam] بر بقا و و بیان ژن CD-95 در سلولهای سرطان معده رده MKN-45

adelealihashemi@gmail.com

5

92

95

مرضیه قیومیان

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

بررسی اثر اسپورامین تخلیص شده از سیب زمینی شیرین (Ipomoea batatas L.(lam) ) بر بقا، آپوپتوز و بیان ژن p53 و MDM2 در سلولهای سرطان پستان رده MCF-7

mghayoumian@yahoo.com

6

93

96

پویان داعی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

طراحی نانومولکول کایمر آپتامر اختصاصی نوکلئین-miRNA-Let 7 و بررسی اثرات آن بر تکثیر سلولی در رده سلولی سرطان معده رده MKN-45

puyandaei@gmail.com

7

93

96

مهسا رمضانپور

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

بررسی مقایسه ای اثرات کایمر آپتامر اختصاصی نوکلئین-miRNA-Let 7 در مقابل آپتامر اختصاصی نوکلئین بر بیان Janus Kinase در رده سلولی سرطان معده رده MKN-45

m68ramezanpour@gmail.com

8

93

96

سارا شهبا

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

بررسی تغییرات تعداد نسخه و میزان بیان ژن BMP8a در بیماران ایرانی مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان

sara.shahba@yahoo.com

9

93

96

پروانه پناهی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

طراحی پپتید ضد میکروبی جدید بر پایه پپتید مگائینین و بررسی اثر ضد میکروبی آن

ppanahi20@gmail.com

10

93

 

رویا جواهری

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

تهیه نانوپلیمر کیتوزان حاوی عصاره متانلی قارچ ترامیتس ورسیکالر و بررسی اثرات آن بر روی رده سلول سرطانی MCF-7

roya_j67@yahoo.com

11

93

 

خشایار مدبری

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

-

khashayar.mdb@yahoo.com

12

94

96

رسول میرزایی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

استخراج و شناسایی اگزو پلی ساکارید های تولید شده توسط باکتری نمک دوست Halorubrum sp. TBZ112 و بررسی تاثیر سمیت سلولی آن بر سرطان معده، رده سلولی MKN-45

kavirstar1388@gmail.com

13

94

 

مهرداد ذکایی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی سنجشگر microRNA 199a-5p به منظور کاربرد تشخیصی در سرطان سینه سه گانه منفی (TNBC)

interferongama@gmail.com

14

94

 

پژمان عباسی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

طراحی و ساخت سازه ژنیmiRNA Sponge مهار کننده miR-195-5p و بررسی اثر آن در مهار هایپرتروفی در سلولهای کندروسیتی رده C28/I2

herbod14@yahoo.com

15

94

 

سمانه حیدری

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

ساخت و ارزیابی اثربخشی میکروسفر‌‌های کایتوزان حامل توکسوئید دیفتری بر پیرایش رونوشت XBP-1 و اختلال حافظه در مدل حیوانی بیماری آلزایمر

samaneh.heidari90@gmail.com

16

94

 

فرخنده پوراسماعیل

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

بررسی اثر ملاتونین بر استرس رتیکولوم آندوپلاسمیک در فیبروز میوکارد القا شده توسط ایزوپرترنول در موش های صحرایی نر

f_pooresmaeil@yahoo.com

17

95

 

رضا سبزواری

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

مطالعه اثرات ترمیمی و آنتی باکتریال کندیشن مدیوم استحصال شده از سلول های بنیادی مزانشیمی دست ورزی شده با سازه های ژنی نوترکیب LL-37 و HIF1α در مدل زخم برشی رت

rezasabzevari1336@gmail.com

18

95

 

سینا رحیمی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

ناک اوت ژن لیپوکالین-2 با فناوری CRISPR/Cas9 در رده سلولی سرطان پروستات موسوم به PC3 و بررسی آپوپتوز، مهاجرت سلولی و میزان حساسیت آن به سیس پلاتین در محیط In vitro

sina.rahimi.1993@gmail.com

19

95

 

هانیه جباری

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

پیوند میتوکندری و بررسی اثرات ترمیمی آن در مدل ضایعه کلیوی در موش صحرایی

biologyjabbari@gmail.com

20

95

 

معصومه فتاحی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

 

masoumehfatahi@gmail.com

21

95

 

مهدیه حضرتی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

 

mahz6542@gmail.com

22

95

 

مژده خیراندیش

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

 

mojdeh.kh14@gmail.com

23

96

 

زهرا پورمحمدی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

-

mona_pm93@yahoo.com

24

96

 

ساقی جانی کارگر مقدم

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

-

saghi.moghadam9416@gmail.com

25

96

 

فاطمه قربانی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

-

fatemeh.rgh@gmail.com

26

96

 

سیده الهام میرطالمی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

-

s.e.mirtalemi@gmail.com

27

96

 

زهرا علیجانی

زیست فن آوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

-

zahraalijaani@gmail.com

-- 16 مرداد 1400