واکسیناسیون ۳۰۴ تن از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی_پیراپزشکی شرق گیلان_لنگرود انجام شد.

به اهتمام تیم واکسیناتور شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود واکسیناسیون ۳۰۴ تن از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی_پیراپزشکی شرق گیلان_لنگرود انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیر ماه، تزریق واکسن مرحله اول ۳۰۴ تن از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان_لنگرود به همت تیم مراقبت سلامت شبکه بهداشت و درمان، پزشک مسئول، بهورزان، واحد حراست و همکاری صمیمانه دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکده با رعایت پروتکل های بهداشتی طی ۳ روز متوالی انجام و پایان پذیرفت.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید