تکنولوژی پرتوشناسی (Radiology Technology )

نام و تعریف رشته:

علم پرتو شناسی یکی از شاخه های مهم پزشکی بوده و جایگاه ویژه ای در امر تشخیص و درمان بیماری ها و نهایتاً سلامت انسان ها دارد. برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته ، در راستای تربیت کارشناسان پرتو شناسی با توانمندی مناسب جهت استفاده از دستگاه ها و فناوری های جدید در زمینه تصویر برداری پزشکی طراحی شده است. هدف اصلی برنامه عبارت است از آماده سازی زمینه جهت کسب تجارب آموزشی و شایستگی های مورد نیاز جهت عملکرد مؤثر تحت عنوان کارشناس و تکنولوژیست ماهر در بخش های تصویر برداری پزشکی.

تاریخچه رشته و پیشرفت های جدید:

از زمان نصب اولین دستگاه رادیولوژی در سال 1310 توسط دانشمند بزرگ ایرانی مرحوم پروفسور محمود حسابی در ایران (بیمارستای سینای تهران) تحولات تکنیکی و فناوری های جدید در زمینه علوم تصویر برداری پزشکی باعث گردیده تا رشته تکنولوژی پرتو شناسی جایگاه ویژه ای را در تشخیص زود هنگام، به موقع و دقیق بسیاری از بیماری ها در دنیا و ایران کسب نماید. در سال های نه چندان دور این رشته جزء رشته های صرفاً پاراکلینیک محسوب می گردید و با ابزار و وسایل مکانیکی و آنالوگ و با استفاده از فیلم های پرتو نگاری با حسایت نه چندان بالا و استفاده از مواد کنتراست زا و اغلب روش های تهاجمی و دردناک در تشخیص بیماری ها مورد استفاده قرار می گرفت.

ارزش ها و باورها:

رشته تکنولوژی پرتوشناسی در زمینه های تشخیص پزشکی ، جایگاه خاص خود را داشته و مستقیماً با سلامت افراد جامعه ارتباط پیدا می کند. به لحاظ نوع فعالیت هایی که در این رشته صورت می پذیرد، ضروری است که رفتارهای یک تکنولوزیست پرتوشناسی با موازین دینی، مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی همان جامعه تطبیق داشته باشد. طبیعی است که در همین راستا دانشجو طی دوره آموزشی علاوه بر افزایش معلومات خود پیرامون مسائل مذهبی و ملی نیز آگاهی کامل در مورد شیوه های رفتاری و به طور کلی بایدها و نباید ها را کسب نموده و آماده پذیرش مسئولیت در عرصه فعالیت های عملی شود.

رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی

رسالت این رشته ایجاد توانایی های علمی و تخصصی لازم جهت تربیت کارشناسان پرتوشناسی و افزایش کارایی آنان در زمینه تصویر گیری پزشکی و استفاده از ابزارهای جدید با تکنولوژی پیشرفته
می باشد.

چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی (vision)

فراگیران این رشته با توجه به افزایش معلومات علمی و تخصصی در زمینه های مختلف تصویر گیری پزشکی به صورت اختصاصی تر قادر به انجام تکنیک های پیشرفته تصویر برداری خواهند بود. این
دانش آموختگان به دلیل ارتباط با دستگاه های تصویر برداری پیشرفته امکان همکاری در تحقیق و
پژوهش های مربوط به تشخیص پزشکی را خواهند داشت.

اهداف کلی رشته (Aims)

هدف های کلی این رشته به شرح زیرمی باشند:

· فراگیری علم تصویر برداری پزشکی از تکنیک های ساده تصویر برداری تا روش های پیشرفته تصویر برداری پزشکی (شامل سیستم های دیجیتال، CT,MRI سونوگرافی های مدرن و ... )

· ترویج تفکر آموزش مادام العمر و آینده نگر و انتقال اطلاعات

· کسب مهارت های مدیریتی

· توانایی همکاری در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

· مهیا کردن زمینه آموزش عالی علوم پرتو شناسی جهت آمادگی کارشناسان برای ورود به مدارج بالاتر.

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:

به صورت متمرکز از طریق کنکور سراسری انجام می پذیرد.

رشته های مشابه در داخل کشور:

رشته یا رشته های مشابه در داخل کشور وجود ندارد.

رشته های مشابه در خارج از کشور:

رشته های مشابه تحت عناوین Radiologic technology

Radiologic technology, medical Imaging , Radiologic science, در خارج از کشور وجود دارد.

نام دوره: کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی

مطابق آئین نامه آموزشی دوره کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.

تعداد واحدهای درسی:

دروس عمومی

24 واحد

دروس پایه و اختصاصی

92 واحد

کارآموزی در عرصه

16 واحد

جمع واحدها

132 واحدها

 

-- 24 مرداد 1400