دبیر فعلی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان:

 

 

پروفایل شخصی

 

محمدحسین یکتای کوشالی


Scopus

ORCID

Google Scholar

سال 1395- تاکنون


- اعضای شورای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده شرق گیلان

· صادق مشتاقی کوجل – دانشجوی پرستاری

· یاسمن رضایتی- دانشجوی علوم آزمایشگاهی

· سیدحمیدرضا فلاح مرتضی­ نژاد – دانشجو پرستاری

· خانم محدثه موسی­ زاده – دانشجوی مامایی

· خانم شیدا عباسی – دانشجوی مامایی

 

v دبیران سابق کمیته تحقیقات دانشجویی

 

سال فعالیت

نام دبیر سابق

پروفایل شخصی

1394-1395

زهرا علی­پور


1392-1394

شایان نادری­ شاد


 

 

اعضای سابق شورای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده شرق گیلان

فرهاد قربانپور

مجتبی نظری

سعید بابااحمدی

رحیم هلاکو

محسن عفت پناه

سیف الله کرمی

زهرا علیپور

مائده اخوان